De loonstrook is de salarisspecificatie die de werkgever geeft aan de werknemer waarin het bruto loon, de toeslagen, de inhoudingen en het netto loon gespecificeerd staan op basis van de arbeidsovereenkomst en de wet.

Met een loonstrook wordt tevens duidelijk gemaakt hoe je van een bruto salaris naar een netto salaris rekent.

De inhoud van de loonstrook

Over het algemeen dient een loonstrook minimaal te vermelden:

 • gegevens van de werkgever
 • naam, adres en Burgerservicenummer van de werknemer
 • datum en periode waarover het loon van toepassing is
 • gewerkte dagen, eventueel aantal dagen ziek en aantal dagen onbetaald verlof
 • de bedragen voor de berekening om van het bruto loon naar het netto loon te komen:
 • opbouw bruto salaris: basisloon (het bedrag waarover premies en belasting wordt berekend), het normale belastingtarief (bedragen waarop de normaal geldende belastingtarieven van toepassing zijn) en het bijzondere tarief (bedragen waarop een bijzonder tarief van toepassing is, bijvoorbeeld voor vakantiegeld, overwerk en de uitbetaling van vakantiedagen)
 • af: premies werknemersverzekeringen, deze gelden alleen voor natuurlijke personen in dienst van een werkgever (Werkloosheidswet, Ziektewet en Wet Arbeidsongeschiktheid)
 • af: premies volksverzekeringen, verplicht voor iedereen die legaal in Nederland verblijft (Algemene Ouderdomswet, Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten, Algemene Nabestaandenwet en Wet Langdurige Zorg)
 • af: premies Zorgverzekeringswet, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, waaronder wordt verstaan: alle opbrengst uit arbeid, onderneming of vermogen
 • het resultaat is het belastbaar loon

 • af: loonbelasting, waarin tevens moet worden aangegeven of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is. Dit is een korting op de te betalen belasting en mag maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden
 • bij: overige onbelastbare vergoedingen, bijvoorbeeld netto reiskostenvergoeding
 • het resultaat is het netto salaris

 • ook het uit te betalen bedrag wordt vermeld: het netto salaris, samen met alle onbelaste vergoedingen (reiskosten, netto winst- en eindejaarsuitkeringen en netto bedragen voor overwerk)
 
 

Theme by HermesThemes

Onze partners | Voordelige lening | Beschermingsbewind | Oldtimerverzekering vergelijken | Allriskverzekering.net | Zorgverzekeraars | Hoeveellenen.info | Afterpay Winkels | duitsehypotheek.net | www.goedkopeminilening.nl | www.belastingteruggave.eu | Gratis telefoon (contract) | Overstappen | Leeneenlening.nl | Zorgverzekeringzwanger

Copyright © 2024 Contract voorbeeld - Gratis voorbeeld contracten online.